پخش کننده بهترین تخم کتان خوشمزه

یکی از دانه های روغنی تخم کتان است که بسیار خوشمزه است. آیا پخش کننده عمده این محصول را با قیمت مناسب عرضه می کند؟
از جمله دانه های روغنی با ارزش که میتوان است برای صادرات از آن استفاده کرد تخم کتان می باشد. تخم کتان دارای ارزش غذایی فراوانی است و می‌تواند به عنوان یک مکمل غذایی خوب و یک آجیل مناسب مورد استفاده قرار گیرد اما چگونه میتوان از تخم کتان استفاده کرد و کتان را بصورت آسیاب شده البته در فاصله زمانی کوتاه باعث استفاده کرد. فاصله زمانی کوتاه یعنی زمانی است که بعضا کتان آسیاب و استفاده میگردیم این فاصله بایستی کوتاه باشد تا خاص و روغن موجود در بعضی اکسید نگردد. تخم کتان در ایران با وسعت بسیار زیادی در حال کشت است و این محصول آن توان با حجم بالا صادرات هند صادرات کرد البته تبدیل آن به صنایع و محصولات مختلف می توانند در روند صادرات آن نیز موثر باشد.
تبدیل بذر کتان به روغن و همچنین به سایر فراورده هایی که از این گیاه به من می آیند می توانند در تهیه و سازمان یک محصول صادرات موثر در واقع گردند.
منبع: گیاهان دارویی و زینتی