مناسب ترین قیمت برای خرید تخم کتان

برای خرید نخم کتان باقیمت مناسب چگونه اقدام نمایییم؟بهترین قیمت برای خرید تخم های کتان چقدراست و برای خرید ان باید چگونه اقدام نماییم؟
بهترین قیمت برای خرید تخم کتان مرغوب؟حدود 3000سال پیش دربابل تخم های کتان کشت شد و امروزه بسیار از این تخم های کتان در درمان برخی از بیماری ها نیز استفاده میگردد برای جلوگیری از سرطان سینه نیز میتوانند بسیار موثر باشد این بذرهای کتان نیز میتواند در شرایط و محیط های گرمسیری رشد یابند برای خرید هم اکنون میتوانید اقدام نمایید.

منبع: گیاهان دارویی و زینتی