قیمت فروش تخم کتان بهداشتی

یکی از مهمترین فاکتورهای خرید و فروش و قیمت گذاری گیاهان دارویی دانه های روغنی بهداشتی بودن این محصولات و تمیز بودن آن است یکی از موارد خرید و فروش و تخم کتان نیز همین مورد است.
امروزه خرید و فروش تخم کتان بر اساس فاکتورهای مختلفی رو می دهد نوع و کیفیت بذر کتان و همچنین میزان روغن موجود در بذرها و همچنین زمینی که در آن کشت شده و میزان تمیز بودن بذرها از مهمترین و اصلی ترین آنهاست. مهمترین اصلی ترین استفاده از تخم کتان برای روغن گیری از این گیاه می باشد که یک کرد مفید ترین و مهم ترین روغن هایی که در دنیا استفاده می شود.
منبع: گیاهان دارویی و زینتی