قیمت تولید تخم کتان برای پوست

قیمت تولید محصولات به عوامل مختلفی از جمله کیفیت و مرغوبیت آن دارد. قیمت تولید تخم کتان برای پوست نیز به علت شرایط تولید آن و کیفیت آن متفاوت است.
قیمت تولید هر محصول به شرایط تولیدی آن بستگی دارد. هر اندازه یک محصول و کالایی مرغوب تر و باکیفیت تر باشد به همان اندازه قیمت تولید افزایش می یابد. قیمت تولید تخم کتان برای پوست نیز بستگی به شرایط مختلفی دارد. تخم کتان که همان تخم گیاه کتان می باشد دارای خواص درمانی زیادی می باشد.

منبع: گیاهان دارویی و زینتی