فروشندگان تخم کتان مناسب و مرغوب

برای خرید تخم کتان مناسب و مرغوب چگونه اقدام نماییم؟بهترین قیمت برای خرید تخم کتان مناسب چگونه اقدام نماییم و بهترین قیمت ان چقدراست؟
تخم های کتان در 3000سال پیش در بابل کشت ان اغاز شد این تخم های کتان میتواند درانواع رنگ های طلایی و قهوه ای میباشد این تخم های کتان دارای خواص مفید مانند ویتامین های گروه تایمین و مواد معدنی است مصرف ده گرم ان باعث جذب 19 درصد مواد معدنی مانند ویتامین های گروه بی و قیبر است برای خرید هم اکنون میتوانید ادام نماییم.
منبع: گیاهان دارویی و زینتی