شلیل امروز موجب افزایش قدرت تمرکز می شود

شلیل امروز گرما را به خوبی تحمل می کند. همچنین باید به وانگ اشاره کرد. این گونه به ندرت بیمار می شود، آفات آسیب قابل توجهی به آن وارد نمی کنند، که مراقبت را بسیار ساده می کند.

این عملکرد منظم را حتی در فصل خشک تضمین می کند. شلیل امروز در پاییز یا بهار کاشته می شود. اگر در مناطقی با آب و هوای گرم زندگی می کنید، پاییز برای کاشت مناسب است.

برای مناطق سردسیر بهتر است بهار را انتخاب کنید. بهترین خاک برای کاشت خاک شنی یا لومی است. شلیل امروز خاک‌های رسی سنگین را تحمل نمی‌کند از آب‌های زیرزمینی نزدیک و همچنین خاک‌هایی که خربزه یا شب‌شب رشد کرده‌اند، بسیار می‌ترسد.

شلیل

به هیچ وجه نباید میوه را در همان منطقه ای که توت فرنگی رشد کرده است بکارید زیرا ممکن است حاوی ورتیسیلیوم باشد. این گیاه آفتاب را ترجیح می دهد، دو ساعت در سایه بودن در روز برای آن کافی است.

توجه داشته باشید که همسایگانی مانند هلو برای شلیل امروز منع مصرف دارند، زیرا بسیاری از گونه ها به سادگی در برابر بیماری های قارچی مصونیت ندارند.

در دوره کاشت پاییزه، حفر چاله به عمق حدود 70 سانتی متر و قطر حدود 70 سانتی متر در حدود 14 روز توصیه می شود، یک چوب به ارتفاع یک و نیم متر در مرکز آن رانده و خاک را به مقدار کمپوست مخلوط کنید.

10 کیلوگرم و 120-150 گرم سوپر فسفات اضافه کنید. کل مخلوط را داخل سوراخ بریزید. برای کاشت بهتر است نهال های یکساله را با توجه به سازگاری آنها با شرایط خاص منطقه انتخاب کنید.

یک گیاه سالم دارای پوست سبز رنگ در داخل است و سیستم ریشه آن ریشه خشک و پوسیده ندارد. در لحظه کاشت، نهال به سوراخ پوشیده شده با مخلوط فرستاده می شود.