زردآلو به صورت عمده موجب طلاق دو زوج تبریزی شد

زردآلو به صورت عمده و فرآورده های جانبی آن به طور بالقوه می تواند به عنوان حمایت مکمل در تغذیه انسان و برای درمان بیماری های مختلف مفید باشد.
زردآلو  یکی از مهمترین میوه های تولید شده در مناطق معتدل است که مجموع تولید جهانی آن به حدود 2.6 میلیون تن می رسد.

ازبکستان با حدود 547000 تن و ترکیه با تولید 278210 تن در سال 2014 کشورهای پیشرو در تولید میوه زردآلو هستند.

ترکیه مشهورترین تولیدکننده زردآلو خشک است که عمدتاً در شهر مالاتیا به عنوان پایتخت زردآلو در جهان تعریف شده است.  ایتالیا پنجمین کشور تولیدکننده زردآلو در سراسر جهان و اولین کشور اروپایی با تولید 222690 تن است و پس از آن فرانسه و اسپانیا قرار دارند در حالی که در اروپا، بزرگترین تولیدکننده است که تولید خود را عمدتاً در کامپانیا و امیلیا رومانیا متمرکز می کند.

شرایط آب و هوایی و همچنین تنوع بر رشد و رسیدن میوه تاثیر می گذارد. میوه شکلی شبیه به آلو دارد و پوست بیرونی آن نازک است که گوشت زرد را در بر می گیرد.

زرد آلو

دارای چندین سایه رنگ از زرد تا نارنجی با پوشش تصادفی مایل به قرمز است که به عنوان پارامترهای مؤثر بر کیفیت آن دیده می شود.

چندین مطالعه نشان داد که تعداد زیادی از گیاهان دارویی، گیاهان معطر، میوه‌ها و برگ‌های برخی گیاهان، فیتوکمیکال‌ها را با فعالیت آنتی‌اکسیدانی بیوسنتز می‌کنند، که بنابراین می‌تواند با عمل به اصطلاح رادیکال‌های آزاد مبارزه کند.

مصرف میوه های غنی از آنتی اکسیدان ها می تواند بر برخی از بیماری های دژنراتیو که بر انسان تأثیر می گذارد غلبه کند. از زمان های قدیم، طب عامیانه از زردآلو به عنوان دارویی برای بیماری های مختلف مانند ناباروری، التهاب چشم و اسپاسم استفاده می کرد.

تأثیر زردآلو از مطالعات پیش بالینی تا انسانی، در زمینه تحقیقاتی غذاهای کاربردی مهم است، با این حال، یک اقدام درمانی بالقوه زردآلو به وضوح هنوز توسط شواهد علمی پشتیبانی نشده است و باید تحقیقات بیشتری را تحریک کند. تغذیه زردآلو باعث کاهش ناحیه آسیب کبدی در موش‌های صحرایی ویستار با استئاتوز و آسیب کبدی شد.