روفرشی ترک کشدار 9 متری قابلیت تغییر رنگ را دارد

اصطلاحروفرشی ترک کشدار 9 متری از لاتین carpita  carpite فرانسوی قدیمی گرفته شده است.  یکی از اشتقاق‌های این اصطلاح بیان می‌کند که اصطلاح فرانسوی از carpita ایتالیایی قدیم ، از فعل carpire به معنای «کندن» آمده است.

فرهنگ ریشه‌شناسی آنلاین بیان می‌کند که اصطلاح روفرشی ترک کشدار 9 متری برای اولین بار در اواخر قرن سیزدهم در انگلیسی به معنای «پارچه درشت» و در اواسط قرن چهاردهم ، «سفره، یا روتختی» استفاده شد.

این کلمه از فرانسوی قدیم آمده است carpite «پارچه تزئین شده سنگین، روفرشی ترک کشدار 9 متری»، از لاتین قرون وسطی یا carpita ایتالیایی قدیم «پارچه پشمی ضخیم»، که ممکن است از carpere لاتین «به کارت، چیدن» مشتق شده باشد.

روفرشی

معنای اصطلاح روفرشی ترک کشدار 9 متری در قرن 15 تغییر کرد و به پوشش کف اشاره کرد. اصطلاح روفرشی ترک کشدار 9 متری و قالیچه اغلب به جای هم استفاده می شوند. گاهی اوقات روفرشی ترک کشدار 9 متری به عنوان کشیده شدن از دیوار به دیوار تعریف می شود.

تعریف دیگری روفرشی ترک کشدار 9 متری‌ها را با کیفیت پایین‌تر یا سایز کوچک‌تر می‌داند، و روفرشی ترک کشدار 9 متری‌ها اغلب دارای انتهایی هستند. سومین تعریف رایج این است که روفرشی ترک کشدار 9 متری به طور دائم در جای خود ثابت می شود در حالی که روفرشی ترک کشدار 9 متری به سادگی روی زمین قرار می گیرد.

از لحاظ تاریخی، اصطلاح روفرشی ترک کشدار 9 متری به پوشش های میز و دیوار نیز اطلاق می شد، زیرا تا قرن پانزدهم روفرشی ترک کشدار 9 متری معمولاً در فضای داخلی اروپا روی زمین استفاده نمی شد.

اصطلاح روفرشی ترک کشدار 9 متری برای اولین بار در سال 1550 در انگلیسی به معنای ” پارچه درشت” استفاده شد. این اصطلاح منشأ اسکاندیناویایی دارد و قابل مقایسه با روگای نروژی «روپوش درشت»، از روگ اسکاندیناوی قدیم « شگی تافت »، از پروتوژرمنی *rawwa معنای روفرشی ترک کشدار 9 متری «به «روپوش، بسته بندی» (1590)، سپس «حصیر برای کف» (1808) تبدیل شد.