روغن موتور هارپن موجب افزایش انرزی می شود

همانطور که قبلاً اشاره کردیم انواع مختلفی از روغن موتور هارپن در خودروها وجود دارد و منظور ما در اینجا فقط تفاوت در سازنده نیست، بلکه در مورد تفاوت درجه ویسکوزیته روغن صحبت می کنیم.

این تفاوت بر روی بر اساس دماهای سرد و بالا و ویسکوزیته روغن در دماهای پایین با حرف W مشخص می شود که روی قوطی روغن قابل مشاهده است و به معنی زمستان است و عدد کنار آن ویسکوزیته روغن در هنگام دما است.

سرد هستند و برعکس عدد سمت راست نماد ویسکوزیته روغن در هنگام بالا بودن دما است، به عبارت دیگر اگر از روغن 0W40 استفاده می کنید عدد صفر ویسکوزیته روغن را با دمای صفر نشان می دهد.

روغن موتور

برخی افراد ترجیح می دهند از آن استفاده کنند زیرا ارزانتر از روغن های تمام سنتتیک دلایل افزایش مصرف بنزین در خودرو.

عدد 40 به معنای ویسکوزیته روغن در دمای 40 است که میزان ویسکوزیته مورد نیاز خودرو است.چ گونه بهترین روغن موتور هارپن ماشین خود را بشناسید؟ شخصی که قوطی روغن موتور هارپن حمل می کند.
درجه روغن موتور هارپن مشخص شده توسط سازنده هرگز نباید تغییر کند. برای یافتن بهترین روغن برای موتور خودرو خود باید به دفترچه راهنمای خودرو مراجعه کنید و یا با نمایندگی خودرو تماس بگیرید و درجه روغن مناسب موتور خودرو خود را جویا شوید که تشخیص این موضوع با توجه به دماهای موجود بر عهده سازنده است.

کشور و شرایط محیطی که در آن رانندگی خواهید کرد، پس حتما به آنچه که مشخص کرده اید پایبند باشید. تولیدکنندگان بدون هیچ تغییری و دقت شخصی، گاهی اوقات ممکن است بر روی موتور خودرو اخطاریه نوع مناسب خودرو را بیابید در صورتی که این کار را نکنید.

آن را پیدا کنید، در کتابچه راهنمای ماشین خود جستجو کنید، اما اگر بیش از یک نوع روغن پیدا کردید، از نزدیک ترین دمای به دمای کشور خود استفاده کنید.