درب ضد سرقت مازندران با تخفیف 80 درصد در نمایشگاه تهران به فروش گذاشته شد

اگر درهای شیشه‌ای کشویی، درب ضد سرقت مازندران پانلی یا بسته‌کننده‌های پنجره دارید، شیشه را با توری یا توری بیرونی درب ضد سرقت مازندران بپوشانید.

همچنین می توانید از یک ورق پلی کربنات شفاف و نشکن در پشت شیشه در داخل استفاده کنید. درهای خود را قفل کنید. در درصد زیادی از سرقت ها، مجرم از در باز نشده وارد منزل مقتول می شود.

حتی قوی ترین قفل های دنیا هم اگر از آنها استفاده نکنید بی فایده هستند. هر زمان که بیرون می روید، درهای بیرون را قفل کنید، حتی اگر فقط برای چند دقیقه از خانه خارج شوید. قفل های زبان را نصب کنید.

قرار دادن حلقه های چرخان آزاد در اطراف سیلندرها از استفاده از آچار مهره ای برای خم شدن سیلندر جلوگیری می کند. بسیاری از قفل ها قبلاً با این گزینه ها ارائه می شوند، اما اگر قفل شما آنها را ندارد، می توانید آنها را خریداری کنید.

درب ضد سرقت

صفحات قفل ضعیف را تعویض کنید. صفحه قفل و صفحه فلزی اطراف مجموعه قفل (سوراخ در چارچوب در که زبان قفل در آن قرار می گیرد). تمام درهای بیرونی باید با پانل های محافظ فلزی قوی مجهز شوند که با چهار پیچ 7.5 سانتی متری محکم شده اند.

بسیاری از خانه‌ها با پانل‌های قفل با کیفیت پایین‌تر ساخته می‌شوند یا پانل‌ها به جای پیچ و مهره پایین، با پیچ‌های کوتاه به درب ضد سرقت مازندران محکم می‌شوند.

لولاهای در معرض دید را سفت کنید. در قسمت داخلی در باید لولاهای محکمی وجود داشته باشد. در را دوباره آویزان کنید یا لولاهای در معرض دید را با پیچ های غیرقابل جابجایی محکم کنید.

می توانید این کار را با برداشتن حداقل دو پیچ وسط لولا (از هر طرف) و جایگزینی آنها با پیچ های فرورفته (موجود در فروشگاه های سخت افزار) یا پیچ های سنگ تراشی دو سر انجام دهید. حتی لولاهایی که در معرض دید نیستند باید با پیچ های 7.5 سانتی متری روی قاب محکم شوند.