دختری با استفاده از کاشی لانه زنبوری برای خود تاج ساخت

در زیر توضیح مختصری در مورد چیدمان کاشی و سرامیک ارائه شده است، نه به عنوان راهنمای کاربرد، بلکه برای تأکید بر اهمیت و نقش آنها در دستیابی به کیفیت و دوام سطح کاشی.

در این توضیحات مراحل مختلف روش های سنگ تراشی (ساخت ساروج سیمانی-ماسه و سنگ تراشی با استفاده از کلاسورها) مورد بحث قرار می گیرد.

وجه ویژه ای به پوشش کف با کاشی لانه زنبوری و سرامیک با استفاده از ملات و کلاسور و روکش دیوارها با کلاسورها می شود. ترکیبی از انواع استوک و کاشی با جزئیات خاص در نظر گرفته خواهد شد.

پوشش کف با کاشی و سرامیک با استفاده از ملات ماسه سیمان. عملیات سنگ تراشی شامل مراحل زیر است: تهیه محلولی از ترکیب خاصی که توسط پروژه ارائه شده است و همگن سازی کامل آن.

کاشی

خیس کردن سطح سنگ تراشی به منظور جلوگیری از کم آبی بیش از حد محلول در نظر گرفته شده برای دستگاه تخت. استفاده از محلولی با ضخامت تعیین شده دسته باید به سختی مرطوب باشد و اجازه ندهد آب روی سطح محلول ظاهر شود.

این ویژگی ها نتیجه واکنش های شیمیایی و تغییرات فیزیکی است که هم در خود کاشی و هم در لعاب (در مورد کاشی های لعابدار) رخ می دهد.

پخت در کوره های پیوسته انجام می شود که تونلی هستند که کاشی از طریق آن روی نوار نقاله های مخصوص حرکت می کند و ابتدا از قبل گرم می شود و سپس تا دمای پخت گرم می شود که بسته به نوع محصول می تواند از 900 تا 1250 درجه سانتی گراد باشد.

کاشی پس از ماندن برای مدت معینی در قسمت پخت، بیشتر در امتداد تونل حرکت می کند و به طور متوالی تا دمایی خنک می شود که تخلیه ایمن آن از کوره را تضمین می کند.

مواد خام کوارتز، عمدتاً ماسه کوارتز، که “اسکلت” محصول سرامیکی را تشکیل می دهد، یعنی عملکرد ساختاری لازم برای محدود کردن و کنترل تغییرات ابعادی محصول را که در هنگام خشک کردن و پختن اجتناب ناپذیر است را انجام می دهد.