دختری با استفاده از کارتن انار برای خود مانتو دوخت

چوب وارد کارتن انار راه راه می شود، گرم می شود و به شکل آکاردئونی که در بالا دیدیم فشرده می شود این باعث ایجاد پرکننده مرکزی دیوار جعبه کارتن انار یی می شود.

سپس دو آستر بیرونی راه راه با استفاده از یک چسب بسیار قوی و محکم به درب راه راه وارد می شوند. پس از اینکه چسب با استفاده از بخار ثابت شد، تخته کامل تخت را می توان به ورق های بزرگ در اندازه های مختلف برش داد که برای ایجاد جعبه های کارتن انار یی بسته بندی شده تخت که از تامین کننده بسته بندی خود دریافت می کنید، استفاده می شود.

از کارخانه کاغذ، رول های کاغذ کرافت به یک کارخانه راه راه یا تبدیل منتقل می شود. در کارخانه، لایه‌هایی از کاغذ کرافت را تا می‌کنند و می‌چسبانند تا کارتن انار ی راه راه ایجاد شود، سپس برش داده می‌شود، چاپ می‌شود تا می‌شود و برای ساخت جعبه‌ها چسبانده می‌شود.

کارتن

این در جای خود نگه داشته شده و از دو طرف توسط یک لایه کاغذ به نام ناودان ثابت می شود. می توان آن را از انواع مختلف کاغذ، مانند کرافت، با چسب قوی در جای خود محکم کرد و این لایه های بیرونی هستند که پوشش موجدار را به طور ایمن در داخل نگه می دارند.

فرآیند تولید تخته راه راه با ساخت تخته راه راه داخلی شروع می شود – این کار توسط دستگاه بزرگی به نام تخته راه راه انجام می شود.

در شروع این فرآیند، رول‌های کرافت از کارخانه کاغذ در یک دستگاه بزرگ به نام تخته راه راه بارگذاری می‌شوند. طول یک تخته موجدار معمولی به اندازه یک زمین فوتبال 300 فوت (91.44 متر) است.

برخی از رول های کاغذ کرافت به عنوان رسانه موجدار و برخی دیگر به عنوان آستر استفاده می شوند، لایه هایی از کاغذ کرافت به دو طرف رسانه چسبانده شده است.

پس از حرارت دادن، چسباندن و فشار دادن کاغذ کرافت برای تشکیل کارتن انار ی موجدار، ورق کارتن انار ی ممتد به شکل جعبه های بزرگ بریده می شود و سپس برای چاپ، برش و چسباندن به دستگاه های دیگر می رود.