خیارشور عمده که روزها به رنگ بنفش درمی آید

ظروف ترشی تهیه می شود که اگر ترشی در منزل انجام شود از قوطی/شیشه های فلزی استفاده می شود اما اگر در کارخانه های کوچک باشد از ظروف چوبی با ظرفیت 50 کیلوگرم استفاده می شود.

در کارخانه ها از مخازن بزرگ به ابعاد 16 فوت برای قطر و 6 تا 8 فوت برای ارتفاع با فن های همزن و همچنین وسایل مناسب برای کشیدن و پمپاژ محلول ها در داخل آنها استفاده می شود.

ظروف تخمیر را با مقدار مناسبی از آب نمک پر می کنند (7.5-10) تا از له شدن خیارها هنگام تخلیه آنها در ظروف، به خصوص با اندازه بزرگ جلوگیری شود.

خیارشور عمده چگونه برای ورود به بازار آماده می شود. خیارشورها را با قرار دادن در قابلمه ها با سرکه با غلظت 5-4 درصد تهیه می کنند و مدتی محکم می بندند تا مواد متعادل شود و پس از آن ادویه ها را به دلخواه اضافه می کنند و اسیدیته محصول به 2- می رسد. 2.5 درصد.

خیار شور

با افزودن سرکه و شکر به خیارشور به شرطی که اسیدیته آن کمتر از 2 درصد نباشد و درصد شکر آن بین 20 تا 40 درصد باشد تهیه می شود که این افزودن ها به تدریج تکمیل می شود تا میوه ها ترد نشوند.

خیارشورها را در محلول 6-5 درصد آب نمک با اضافه کردن 3 تا 4 درصد سرکه + 8 کیلوگرم شوید 100 کیلوگرم خیارشور بسته بندی می کنند که در لایه های متناوب با خیار در ظروف قرار می گیرند و می گذارند. یک دوره مناسب تا زمانی که طعم شوید را بگیرد.

بنابراین، در صورت تولید خیارهای تخمیر نشده، فرآیند شستشوی میوه باید با دقت انجام شود. میوه های خیار به چندین اندازه شکل طبقه بندی می شوند و هر اندازه به طور جداگانه ترشی می شود به دلیل منظم بودن فرآیند ترشی برای هر اندازه و برای اطمینان از عدم وجود اختلاف در درجه ترشی برای ترشی حاصل.

شکل کوچک، منسجم و منظم خیارها انتخاب می شود. فرآیند شستشوی میوه ها انجام نمی شود مگر اینکه با گرد و غبار آلوده شوند تا فلور طبیعی باکتری های اسید لاکتیک که تخمیر لاکتیکی خیار را انجام می دهند حفظ شود.