خریدار تخم کتان برای دیابت

تخم کتان یکی از گیاهان دارویی می باشد که خریداران آن معمولا را برای کنترل دیابت و همچنین مشکلات قلبی مصرف می‌کند.
کنترل دیابت و مشکلات قلبی تر است و تخم کتان امکان کنترل آن وجود دارد انرژی را به دلیل وجود فیبر فراوان از خوردن غذای اضافی جلوگیری به عمل می آید به همچنین به نام عمر واسه موجود در آموزش باز شدن رگهای قلبی می گردد.
همچنین تخم کتان و مصرف آن موجب کاهش وزن و علاوه بر این به دلیل وجود استروژن گیاهی موجب درمان عوارض و گرگرفتگی های دوران یائسگی می شود.
منبع: گیاهان دارویی و زینتی