بهترین عمده فروشی تخم کتان درمانی

برای خرید گیاهان تخم کتان برای مصارف درمانی چگونه اقدام نماییم؟بهترین قیمت برای خرید تخم های کتان مصرفی چقدراست و برای خرید این گیاهان چگونه اقدام نماییم؟
تخم های کتان حدود 3000سال پیش در منطقه بابل کشت میشد هم امنون این گیااهان دارای خواص دارویی مفید و خاصی میباشند از مهم ترین خواص این گیاه میتوان برای استفاده در درمان های مختلف و پیشگیری از بروز بیمارهای سرطان سینه و لاغری مفید باشند هر40گرم تخم کتان دارای 30 درصد امگا3 میباشد برای خرید این گیاه اکنون اقدام نمایید.

منبع: گیاهان دارویی و زینتی