بنتونیت فله موجب فر شدن دختر 15 ساله ای شد

آفلاتوکسین ها مواد شیمیایی سمی و سرطان زا هستند که توسط کپک های خاصی تولید می شوند که عمدتاً کبد را تحت تأثیر قرار می دهند.

ابتدا در سال 1989 دووراک و همکاران گزارش کردند که بنتونیت فله قادر است آفلاتوکسین آب را تا 66 درصد غلظت اولیه خود کاهش دهد که نشان دهنده ظرفیت جذب بنتونیت برای آفلاتوکسین است.

شل و همکاران نشان دادند که در خوک ها، هنگامی که خاک رس به ذرت آلوده به آفلاتوکسین اضافه می شود، تا حدی عملکرد کبد را بدون تأثیر زیادی بر متابولیسم مواد معدنی بازیابی می کند.

در خرگوش‌هایی که با رژیم غذایی آلوده به آفلاتوکسین تغذیه می‌شوند، نقص در عملکرد تولیدمثلی وجود دارد و افزودن بنتونیت به رژیم غذایی آلوده به آفلاتوکسین باعث بهبود ویژگی‌های مایع منی بدن گوشت گاو و ویژگی‌های عملکرد تولید مثلی خرگوش‌های گوزن می‌شود.

مطالعات متعددی در مورد تغذیه حیوانات وجود دارد که نشان می‌دهد بنتونیت‌ها می‌توانند آفلاتوکسین‌ها را در خوراک مصرفی متصل کرده و سمیت را کاهش یا از بین ببرند.

بنتونیت فراهمی زیستی آفلاتوکسین را کاهش می دهد و مقدار آفلاتوکسین M1 را که متابولیت هیدروکسیله آفلاتوکسین B1 در جمعیت غنا است کاهش می دهد.

در حال حاضر ایمنی بنتونیت غذایی در مطالعات مختلف از جمله حیوانات و انسان نشان داده شده است. علاوه بر این، بر غلظت سرمی ویتامین‌ها و مواد معدنی مهم در انسان تأثیری نمی‌گذارد.

سپس بنتونیت به عنوان یک مداخله غذایی برای پیشگیری و درمان سمیت آفلاتوکسین در انسان مورد استفاده قرار می گیرد.

آفت کش های ارگانوکلر به عنوان یکی از پایدارترین آلاینده های آلی موجود در محیط شناخته می شوند. آنها بسیار سمی از نظر شیمیایی و بیولوژیکی پایدار هستند و تمایل به تجمع در موجودات دارند.

گزارش شده است که بنتونیت به دلیل ماهیت کاتیونی خود ظرفیت جذب آفت کش ها را دارد. این پتانسیل جذب آفت کش اندرین را احتمالاً به دلیل ترکیبی از برهمکنش های آبگریز و دوقطبی بار دارد.

در شرایط آزمایشگاهی پاراکوات یک علف کش است که برای پستانداران از جمله انسان بسیار سمی است. پس از مصرف پاراکوات در دوز بالا، نارسایی کبدی، قلبی یا کلیوی یا مرگ ممکن است رخ دهد.

در دوزهای کوچکتر علائمی مانند دیسترس تنفسی، اختلال عملکرد کلیوی یا، گاهی اوقات، زردی یا نکروز قشر آدرنال ظاهر می شود. شستشوی معده با بنتونیت پاراکت را از بین می برد.

ممکن است به عنوان یک جاذب برای کاهش اثر این سم بر بدن عمل کند سپس می توان نتیجه گرفت که بنتونیت با سمیت آفت کش ها و علف کش ها مقابله می کند.

برخی از سموم ممکن است در غذاهای دام وجود داشته باشد. لانتانا کامارا، گونه ای از گیاهان گلدار، به عنوان سمی برای دام هایی مانند گاو، گوسفند، اسب، سگ و بز شناخته شده است.