با مصرف گندم امروز تبریز با جوش های صورت خود خداحافظی کنید

هزاران سال نوآوری مستمر باعث افزایش کارایی در فرآیند آسیاب شده است شناسایی مکانیکی دانه های گندم امروز تبریز و تشخیص ساختار و عملکرد لایه های سبوس گندم می تواند به ادامه نوآوری کمک کند.

ما رژیم‌های آزمایش نیروی برشی جدید و نیروی سوراخ را برای توصیف ارقام مختلف دانه گندم ارائه می‌کنیم.

نیروهای متحمل شده توسط دانه‌های گندم در طول فرآیند آسیاب را می‌توان کمی اندازه‌گیری کرد و ما را قادر می‌سازد تا تأثیر پیش تیمارهای رایج دانه، مانند حرارت دادن با مایکروویو، تلطیف طولانی‌مدت، تیمارهای آنزیمی و هورمونی را بر دانه‌هایی با «سختی» متفاوت اندازه‌گیری کنیم.

با استفاده از این روش‌ها، اهمیت مراحل کوتاه‌مدت قبل از آسیاب را نشان می‌دهیم و راه‌هایی را شناسایی می‌کنیم که روش‌های ما می‌توانند تفاوت‌ها را در حداکثر نیرو، انرژی و رفتارهای شکست انواع دانه‌های سخت و نرم تشخیص دهند.

ما همچنین برای اولین بار تضعیف آندوسپرم در گندم را از طریق طبقه بندی هورمونی در لایه های تک سبوس نشان می دهیم.

گندم

فرآیند آسیاب مدرن بسیار تصفیه شده است، به این معنی که تنظیمات کوچک و مختص رقم می تواند منجر به افزایش زیادی در سود پایین دستی شود.

ما معتقدیم که روش‌هایی مانند این، که آزمایش سریع پیش تصفیه‌های آسیاب و خواص مواد را امکان‌پذیر می‌سازد، می‌تواند به هدایت فرآیند نوآوری کمک کند که هسته اصلی تلاش‌های صنعتی ما از ماقبل تاریخ بوده است.

آسیاب کردن یکی از قدیمی ترین روش های فرآوری مواد غذایی است که برای بشر شناخته شده است تکنیک ها و ابزارهای مورد استفاده برای آسیاب برای قرن ها بهبود یافته است.

شواهد اخیر نشان می دهد که نشاسته گیاهی و دانه های علف ها از حدود 28000 سال قبل از میلاد آسیاب شده اند بنابراین آسیاب به عنوان یک فناوری، پیش از گسترش کشاورزی (انقلاب نوسنگی) بیش از 10000 سال است.

فن آوری کشاورزی از زمان شروع خود به شدت تغییر کرده است و آسیاب های مدرن ماشین های بسیار پیچیده ای هستند که به سختی شبیه اولین سنگ های آسیاب شناخته شده هستند.

آسیاب گندم را می توان به عنوان یک فرآیند شکنش در نظر گرفت و عملکرد آن تحت تأثیر سختی دانه و عوامل بیوشیمیایی مانند محتوای پروتئین است.

اصطلاح سختی دانه یا بافت آندوسپرم برای تمایز گندم‌های هگزاپلوئید «نرم» و «سخت» استفاده می‌شود و به عنوان مقاومت دانه در برابر تغییر شکل تعریف می‌شود.