باتری ماشین ال 90 موجب شکسته شدن آسفالت خیابان شد

بدون باتری موتور آتش نمی گیرد. همانطور که در بالا خواندیم، نقش باتری ماشین ال 90 در فرآیند احتراق بسیار مهم است. بنابراین، من به وضوح به این معنی است که اگر باتری ضعیف یا مرده باشد، احتراق کار نمی کند و نیروی مورد نیاز برای روشن کردن موتور به سادگی در دسترس نخواهد بود.
هر مدل خودرو دارای نیازهای انرژی خاصی است. امروزه به دلیل سیستم های پیچیده ای مانند لامپ، AC، استریو و سایر اجزای الکتریکی، باتری باید برای هر مدل و مدلی مناسب باشد.

در مورد موتور، آنها به دنبال آمپرهای میل لنگ سرد (CCA) می گردند. رتبه بندی CCA باتری، ظرفیت یا توانایی باتری برای راه اندازی یک وسیله نقلیه خاص را زمانی که دما به شدت کاهش می یابد، تعیین می کند.

باتری ماشین

رتبه پایین CCA به معنای عملکرد پایین تر در سرما است، خواه CCA بالاتر باشد، قدرت راه اندازی بهتر است. در برخی موارد، رتبه CCA در تغییرات قیمت باتری خودرو نقش دارد.

با افزایش کیفیت و عملکرد تجهیزات الکتریکی، عملکرد بهتر باتری را می طلبد. امروزه شیشه های برقی، فرمان برقی و استریو برای خریداران نسل جدید ضروری است.

قطعات جدید با اجزای موجود مانند چراغ های جلو، چراغ های ترمز، نشانگرها، بوق ها، برف پاک کن ها و مواردی از این قبیل به مصرف برق اضافه شده اند. باتری سرب اسیدی تمام برق مورد نیاز خودرو را به تنهایی تامین می کند.

باتری سرب اسید پس از روشن شدن موتور و روشن شدن خودرو از کار نمی افتد. در واقع، در تمام مدتی که شما در حال رانندگی با ماشین هستید، به کار خود ادامه می دهد.

باتری هر زمان که به آن نیاز داشتید مشغول تولید و تامین برق قطعات مختلف است. در حالی که خودرو در حال حرکت است، به دلیل استفاده بیش از حد از برخی از قطعات، احتمال افزایش ولتاژ وجود دارد.

باتری در چنین شرایطی به عنوان محافظ سرژ عمل می کند و ولتاژ اضافی را جذب می کند و از آسیب احتمالی به سیستم الکتریکی جلوگیری می کند.