استفاده از سرامیک کف حیاط پرسپولیس موجب درمان سر دردهای میگرنی می شود

میدان خاکستری محدوده گرانولومتری معمولی بدنه های سنگی چینی را نشان می دهد. چهار پودر با تعیین توزیع اندازه ذرات آنها با نظارت اشعه ایکس بر رسوب گرانشی (Micromeritics، SediGraph III 5125 plus) با استفاده از روش ASTM C958 مشخص شدند.

توزیع اندازه آگلومرا برای ساخت سرامیک کف حیاط پرسپولیس با الک خشک تعیین شد (مش های: 2، 1، 0.63، 0.5، 0.4، 0.315، 0.2، 0.1میلی متر ASTM C136)، در حالی که شکل گرانول زیر میکروسکوپ نوری برای هر بخش الک شده مشاهده شد.

علاوه بر این، توزیع رطوبت به عنوان تابعی از اندازه آگلومرا با تفاوت وزن بخش تر و خشک برای هر الک، پس از خشک شدن در کوره تعیین شد (4ساعت 105درجه سانتی گراد).

سرامیک

دو سری مخلوط با دوز کردن پودرهای خشک شده با اسپری (PA یا MA) با درصد رشد (25٪، 50٪، 75٪ وزنی) دانه های خشک (PG یا MG) تهیه شد.

نمونه ها بر اساس دسته و درصد دانه های خشک نامگذاری می شوند (به عنوان مثال، P25 مخفف مخلوط PG:PA است.

پودرها به دقت در یک بطری پلاستیکی مهر و موم شده مخلوط شدند تا به آرامی روی نوار نقاله غلتکی به مدت 1 بچرخند.ساعت در مجموع ده نمونه (چهار جمله پایانی به علاوه شش مخلوط دوتایی) برای خواص رئولوژیکی و رفتار تراکم آنها مشخص شد.

رفتار رئولوژیکی پودرها با اندازه‌گیری چگالی ریخته‌شده و ضربه‌ای، نسبت هازنر، شاخص کار، زوایای استاتیک و دینامیکی استراحت و سرعت جریان جرمی از طریق یک روزنه تعیین شد.

چگالی ریخته شده با وزن دهی 100 به دست آمدسیلندر میلی لیتری به آرامی با پودر پر شده است (ISO 23145). چگالی شیر در همان سیلندر پس از 1000 ضربه تعیین شد (10دقیقه ضربه زدن با 100 ضربه در دقیقه).

نسبت Hausner به عنوان ρt / ρ p محاسبه شد  در حالی که شاخص Carr به عنوان 100· ( ρ t–ρp )· ρt – 1 ، که ρt چگالی شیر و ρp چگالی ریخته شده است.

زاویه استاتیک استراحت با ترک 300 ارزیابی شدگرم پودر در 25 جریان داردقیف دهانه میلی متری به تدریج به سمت بالا حرکت کرد و مراقب بود که روزنه را در تماس با پودر زیر رسوب نگه دارد.

زاویه با اندازه گیری ارتفاع و پایه بخش مثلثی بر روی تصویر مخروط حاصل محاسبه شد. زاویه پویای استراحت با نیمه پر کردن با پودر یک سیلندر درپوش اندازه گیری شد (60میلی متر قطر و 50میلی متر ارتفاع).

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.